logo ozon

Kontakti

OZON – obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju
Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjeren unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

KORISNIK PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68 / 10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel. +385 1 6003 006
Fax. +385 1 6003 004
www.ozon.pou.hr

Kontakt osoba: Vedran Tomšić
E-mail: ozon@pou.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,
Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije (DEFCO)
Amruševa 4 / 10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel. +385 1 6274 666
Fax. +385 1 6274 698
http://www.asoo.hr/defco

E-mail: defco@asoo.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
www.mzos.hr

E-mail: uzoj@mzo.hr

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
www.strukturnifondovi.hr