logo ozon

Obavijest polaznicima o radnom vremenu Učilišta tijekom ljetne stanke

objavljeno: 15.srpnja 2020.

Obavještavamo polaznike obrazovnih programa u okviru EU projekta OZON, kako će Učilište u razdoblju 20.07.2020.-24.08.2020. godine raditi u radnom vremenu 8:00-16:00 sati.

U skladu sa ovim radnim vremenom bit će organizirane sve nastavne aktivnosti o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni od strane voditelja programa.

Obavijest polaznicima srednjoškolskih programa u jesenskom roku 2020. godine

objavljeno: 8.srpnja 2020.

Obavještavamo polaznike srednjoškolskih programa kako će sljedeća obrana završnog rada biti u jesenskom roku dana 17.09.2020. godine.

Da bi pristupili obrani završnog rada polaznici trebaju položiti sve potrebne ispite do 14.09.2020. godine (slijedeći ispitni rokovi bit će krajem kolovoza i u rujnu), a odobreni završni rad trebaju predati u Urudžbeni ured Učilišta do 07.09.2020 do 15:00 sati.

Otvoreni upis u program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava

objavljeno: 6.srpnja 2020.

Obavještavamo sve zainteresirane osobe kako su otvoreni upisi u program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava u okviru EU projekta OZON.

Program usavršavanja mogu upisati sve zainteresirane osobe koje udovoljavaju formalnim uvjetima za upis programa, i uvjetima koji su propisani EU projektom OZON. U narednom razdoblju na web stranici EU projekta OZON i Facebook stranici Učilišta bit će objavljen prijavni obrazac putem kojeg će se svi zainteresirani moći prijaviti. Po dobivanju podataka bit ćete obavješteni udovoljavate li formalnim uvjetima i uvjetima propisanim projektom, kako biste mogli postati polaznik ovog besplatnog programa usavršavanja.

Više o uvjetima upisa možete pročitati na web stranici projekta www.ozon.pou.hr, pod kategorijom programi, sektor elektrotehnike i računarstva.

Otvoreni upisi u programe usavršavanja kuhar, slastičar, barmen

objavljeno: 2.srpnja 2020.

Obavještavamo sve zainteresirane osobe i sadašnje polaznike ugostiteljskih programa u okviru EU projekta OZON kako su otvoreni upisi u slijedeće ugostiteljske program usavršavanja za poslova kuhar/ice specijaliste nacionalnih jela, program usavršavanja slastičar/ke specijalist/ica za dijetetske slastice, i program usavršavanja za poslove barmena/ice.

Programe usavršavanja mogu upisati sve zainteresirane osobe koje udovoljavaju formalni uvjetima za upis programa, i uvjetima koji su propisani EU projektom OZON. U narednom razdoblju na web stranici EU projekta OZON i Facebook stranici Učilišta bit će objavljen prijavni obrazac putem kojeg će se svi zainteresirani moći prijaviti. Po dobivanju podataka bit ćete obavješteni udovoljavate li formalnim uvjetima i uvjetima propisanim projektom, kako biste mogli postati polaznik ovog besplatnog programa usavršavanja.

Više o uvjetima upisa možete pročitati na web stranici projekta www.ozon.pou.hr, pod kategorijom programi, sektor turizma i ugostiteljstva.

Završne radove srednjoškolskih ugostiteljskih programa uspješno obranilo 27 polaznika

objavljeno: 26.lipnja 2020.

Projektni tim EU projekta OZON ponosno objavljuje kako je završne radove srednjoškolskih ugostiteljskih programa uspješno obranilo 27 polaznika, i to 5 polaznika redovne srednje škole za zanimanje kuhar, 10 polaznika prekvalifikacije za zanimanje kuhar, 10 polaznika prekvalifikacije za zanimanje slastičar, i 2 polaznika prekvalifikacije za zanimanje konobar.

Čestitamo svim polaznicima koji su uspješno završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, te im želimo puno uspjeha u daljnjem radu i obrazovanju!

Obavijest o datumu obrana završnih radova srednjoškolskih ugostiteljskih programa

objavljeno: 3.lipnja 2020.

Polaznici srednjoškolskih ugostiteljskih programa obavještavaju se kako će se obrane završnih radova održati 25.06.2020. godine u prostorijama Učilišta, a o točnoj satnici svojih obrana polaznici će biti obavješteni od strane voditelja programa i voditelja Odjela srednje škole.

Da bi pristupili obrani završnog rada polaznici trebaju položiti sve potrebne ispite do 15.06.2020. godine (slijedeći ispitni rokovi bit će krajem kolovoza i u rujnu), a odobreni završni rad trebaju predati u Urudžbeni ured Učilišta do 10.06.2020 do 15:00 sati.

Obavijest o nastavku predavanja treće grupe programa usavršavanja WEB dizajner u prostorijama POU Zagreb

objavljeno: 22.svibnja 2020.

Obavještavamo polaznike treće grupe programa usavršavanja WEB dizajner da će se dana 01.06.2020. godine, u prostorijama POU Zagreb nastaviti predavanja iz predmeta HTML, a koja će izvoditi novi predavač, nastavnik Kristijan Gruber.

Predavanja se planiraju održavati do 18.07.2020. godine, u razdoblju 17:00-20:00 sati, u informatičkoj učionici 55 (podrum).

Napominjemo kako će izvođenje predavanja biti u skladu sa epidemiološkim preporukama, a radi maksimalne sigurnosti i zdravlja polaznika, predavača i zaposlenika Učilišta, postupat će se u skladu sa odlukama, uputama i preporukama nadležnih tijela vezano za koronavirus (COVID-19).

Obavijest o nastavku predavanja druge grupe programa osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba

objavljeno: 8.svibnja 2020.

Obavještavamo polaznike druge grupe programa osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba da će se dana 18.05.2020. godine, predavanja iz predmeta Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, predavačice Hana Balić, nastaviti održavati u prostorijama POU Zagreb.

Predavanja će se održavati do 10.06.2020. godine, u dosadašnjem vremenu 17:00-20:00 sati.

Napominjemo kako će izvođenje predavanja biti u skladu sa epidemiološkim preporukama, a radi maksimalne sigurnosti i zdravlja polaznika, predavača i zaposlenika Učilišta, postupat će se u skladu sa odlukama, uputama i preporukama nadležnih tijela vezano za koronavirus (COVID-19).

Obavijest o početku treće grupe programa usavršavanja WEB dizajner

objavljeno: 30.travnja 2020.

Obavještavaju se polaznici treće grupe programa usavršavanja WEB dizajner kako će prvi dan predavanja biti 12.05.2020. godine, u 17:00 sati, s napomenom kako će nastava biti organizirana na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnologija, pri čemu će se za predavanja koristiti ZOOM sastanak.

Prije svakog predavanja od predavača ćete putem e-pošte dobit informacije o ZOOM sastanku među kojima su najbitnije Meeting ID i poveznica za pristup sastanku.

Više o način sudjelovanja na predavanjima putem ZOOM-a bit ćete obavješteni od strane voditelja programa i predavača programa usavršavanja WEB dizajner.

Obavijest o odgodi početka predavanja treće grupe programa usavršavanja WEB dizajner

objavljeno: 20.travnja 2020.

U skladu sa novonastalom situacijom vezano za koronavirus (COVID-19) i epidemiološkim preporukama, obavještavamo polaznike kako se odgađa predviđeni početak nastave za 28.04.2020. godine, u 17:00 sati, koji je trebao biti u prostorijama Učilišta (informatička učionica 55), ulica grada Vukovara 68.

U skladu sa prethodno navedenim svi polaznici će biti pravovremeno obavješteni o novom datumu početka nastave i načinu izvođenja, s napomenom da će početna predavanja biti organizirana u obliku nastave na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

O novom datumu početka nastave polaznici će biti obavješteni od strane voditelja programa Denisa Božaka i voditelja projekta.

Obavijest polaznicima obrazovnih programa u okviru EU projekta OZON o obustavi provedbe nastave u prostorijama Učilišta

objavljeno: 23.ožujka 2020.

Sukladno Odluci o obustavi nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, obavještavaju se svi polaznici Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (srednjoškolskih programa, programa prekvalifikacije, osposobljavanja, usavršavanja, hobi programa, Sveučilišta za treću dob) kako se održavanje redovne nastave u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta obustava do daljnjeg, odnosno do nove odluke nadležnih tijela.

U obrazovnim programima koji to dozvoljavaju, nastava će se i dalje izvoditi na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

U periodu obustave nastave ulaz u zgradu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb nije moguć za polaznike.

O nastavku održavanja redovne nastave polaznici će biti pravovremeno obaviješteni.

Molimo polaznike za razumijevanje, te pozivamo na oprez i pridržavanje odluka, uputa i preporuka nadležnih tijela vezano za koronavirus (COVID-19), a koje su dostupne na internetskim stranicama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje se redovito ažuriraju.

Obavijest polaznicima obrazovnih programa u okviru EU projekta OZON o obustavi redovne nastave za polaznike srednjoškolskih programa, programa prekvalifikacije, osposobljavanja, usavršavanja i hobi programa

objavljeno: 13.ožujka 2020.

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o obustavi nastave u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima, a u cilju što veće prevencije širenja zaraze koronavirusom (COVID-19), Pučko otvoreno učilište Zagreb obavještava sve polaznike da se od ponedjeljka 16.03.2020. godine obustavlja održavanje redovne nastave u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta na period od dva tjedna.

Održavanje redovne nastave u prostorijama Učilišta nastavit će se dana 30.03.2020. godine, osim u slučaju drugačije odluke nadležnih tijela.

U međuvremenu u obrazovnim programima koji to dozvoljavaju, nastav će se izvoditi na daljinu uz pomoć informacijsko-komunikacijskih tehnologija, a o terminu i načinu takvog izvođenja polaznici će biti obavješteni od strane nastavnika i voditelja programa.

U periodu obustave nastave Učilište će raditi u jednoj smjeni, u vremenu 8:00-16:00 sati.

Molimo polaznike za razumijevanje, te pozivamo na oprez i pridržavanje odluka, uputa i preporuka nadležnih tijela vezano za koronavirus (COVID-19), a koje su dostupne na internetskim stranicama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje se redovito ažuriraju.

Otvoreni upisi u program usavršavanja WEB dizajner

objavljeno: 10.ožujka 2020.

Obavještavamo sve zainteresirane osobe koje su iskazale interes za upis u program usavršavanja WEB dizajner, koji udovoljavaju formalnim uvjetima i uvjetima propisani EU projektom OZON, da upis u program mogu napraviti u Upisnom uredu Učilišta, ulica grada Vukovara 68, svakim radnim danom u razdoblju 9:00-17:00 sati.

Dokumentacija potrebna za upis je slijedeća: domovnica, rodni list, osobna iskaznica, svjedodžba završnog ispita srednje škole, potvrda o radnom stažu sa HZMO-a , potvrda sa HZZ o statusu dugotrajno nezaposlene osobe (12 i više mjeseci).

U slučaju upisa azilanata, dokumentacija potrebna za upis je slijedeća: potvrda o statusu (rješenje o azilu ili iskaznica tražitelja azila), potvrda o boravištu u RH, dokument o identitetu (rodni list, osobna iskaznica, putovnica ili odgovarajući dokument Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske), dokument o prethodnom školovanju (ukoliko nemaju dokument o prethodnom školovanju može ga zamijeniti izjava dana kod javnog bilježnika).

Prvi dan predavanja bit će 28.04.2020. godine u 17:00 sati, na kojem će polaznici dobiti sve važne informacije vezano za pohađanje programa usavršavanja WEB dizajner.

Najava o upisu u program usavršavanja WEB dizajner

objavljeno: 10.veljače 2020.

Radi velikog interesa za program usavršavanja WEB dizajner, projektni tim EU projekta OZON, namjerava otvoriti upis u treću grupu programa usavršavanja WEB dizajner. Planirani početak programa je 28.04.2020. godine, u popodnevnim satima.

Informacije o formalnim uvjetima upisa, i uvjetima propisanima EU projektom svi zainteresirani mogu pronaći na web stranici projekta www.ozon.pou.hr, pod kategorijom programi, sektor informacija i komunikacija.

Počela druga grupa programa osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba

objavljeno: 22.siječnja 2020.

Zbog velikog interesa za programom osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba 21.01.2020. godine, u 17:00 sati, prvim predavanjem predavačice Nikke Car iz predmeta Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije, sa provedbom je počela druga grupa u okviru EU projekta OZON, što potvrđuje veliku potražnju za ovim zanimanjem u Hrvatskoj, ali i Europi.

Nakon predavanja iz predmeta Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije, polaznike očekuju predavanja iz predmeta Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, koje će održati dugogodišnja suradnica Učilišta, predavačica Hana Balić.

Obavijest polaznicima o radnom vremenu Učilišta tijekom zimske stanke

objavljeno: 13.prosinca 2019.

Obavještavamo polaznike obrazovnih programa u okviru EU projekta OZON, kako će Učilište u razdoblju 23.12.2019.-07.01.2020. godine raditi u razdoblju 8:00-16:00 sati.

U skladu sa ovim radnim vremenom bit će organizirane sve nastavne aktivnosti o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni od strane voditelja programa.

Obavijest polaznicima druge grupe programa osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba

objavljeno: 9.prosinca 2019.

Obavještavamo polaznike druge grupe programa osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba, u okviru EU projekta OZON, kako će početak predavanja biti 21.01.2020. godine, u 17:00 sati, iz predmeta Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije, predavačica Nikke Car.

Početkom siječnja 2020. godine svim polaznicima bit će poslan raspored predavanja za teoretsku nastavu od strane voditelja programa Denisa Božaka, a koja je predviđena za izvođenje u razdoblju siječanj-travanj 2020. godine. početku predavanja svi polaznici bit će pravovremeno obavješteni telefonski i e-poštom.

Obavijest polaznicima druge grupe programa osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba

objavljeno: 25.studeni 2019.

Obavještavamo polaznike programa osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba, u okviru EU projekta OZON, kako se odgađa početak nastave koji je trebao biti u utorak, 26.11.2019. godine u 17:00 sati, radi iznenadnih zdravstvenih problema predavačice Zrinke Mach iz predmeta Njega starijih, nemoćnih i bolesnih.

O početku predavanja svi polaznici bit će pravovremeno obavješteni telefonski i e-poštom, od strane voditelja programa Denisa Božaka.

Otvoreni upisi za program osposobljavanja za Njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba

objavljeno: 19.studeni 2019.

Obavještavamo sve zainteresirane osobe koje žele upisati besplatan program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba, u okviru EU projekta OZON, kako to mogu učiniti do 26.11.2019. godine, u Upisnom uredu POU Zagreb (prizemlje), Ulica grada Vukovara 68, radnim danom u razdoblju 9:00-17:00 sati.

Prije upisa potrebno je provjeriti mogućnost upisa u skladu sa formalnim uvjetima i uvjetima propisanim EU projektom OZON (više o uvjetima upisa u kategoriji „O projektu – ciljne skupine“), a isto možete učiniti putem obrasca: https://forms.gle/MiZLnVrJWqY1eF5P8.

Nakon provjere podataka, povratno ćemo vas informirati jeste li prihvatljiv polaznik besplatnog programa osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba, u okviru EU projekta OZON.

Otvoreni upisi za program osposobljavanja za Njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba

objavljeno: 25.listopada 2019.

Obavještavamo sve osobe koji su na listi polaznika za upis u besplatan program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba, u okviru EU projekta OZON, kako mogu napraviti upis u program u skladu sa formalnim uvjetima upisa i uvjetima koji su propisani EU projektom.

Početak nastave bit će 26.11.2019. godine u 16:00 sati, u POU Zagreb, Ulica grada Vukovara 68 (o točnom mjestu održavanja/učionici polaznici će biti naknadno obavješteni putem e-pošte).

Službeni upis je potrebno napraviti u Upisnom uredu POU Zagreb (prizemlje), Ulica grada Vukovara 68, radnim danom u razdoblju 9:00-17:00 sati. Za sva potrebna pitanja i informacije slobodno nas kontaktirajte putem telefona (01-6003-032) ili e-pošte ozon@pou.hr

Najava prijave za program osposobljavanja za Njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba

objavljeno: 23.rujna 2019.

Prema podacima Eurostata, u 2017. godini starije osobe (65 ili više godina) čine 19,4 % stanovništva EU, što je za 0,2 postotna boda više nego u 2016. godini, te za 2,4 postotna boda više nego prije 10 godina.

Kada ovim podacima pridodamo podatke Državnog zavoda za statistiku, vidjet ćemo da u 2018. godini Hrvatskoj prati europske trendove kontinuiranog starenja stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 43,4 godine (muškarci 41,5, žene 45,0), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

Trend smanjivanja broja stanovnika u Hrvatskoj primjetan je iz godine u godinu, unatoč tom smanjenju, broj stanovnika u dobi od 65+ se stalno povećava. Ako se sadašnji trendovi nastave oko 2030. u Hrvatskoj će broj stanovnika pasti ispod 4 milijuna, a broj starijih (65+) dosegnut će milijun što je povećanje od oko 250.000 ljudi u odnosu na danas, tj. u milijun starijih iz populacije u dobi od 65+ „najstarijih starih“ (80+) bit će više od 250.000 stanovnika (istraživanje Ekonomika starenja u Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet).

Upravo radi sve istaknutijeg trenda starenja stanovništva u Hrvatskoj i Europi, potreba za kvalificiranom radnom snagom koja će brinuti o starijim osobama sve je veća, a kao odgovor na kvalitetnu brigu i njegu je program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba.

Njegovateljice starijim i nemoćnim osobama pružaju brigu i potporu u svakodnevnom životu u institucijama kao što su domovi umirovljenika, zdravstvenim i stacionarnim ustanovama, ali i u domaćinstvima starijih osoba kojima je njega i skrb potrebna.

Upravo u okviru EU projekta OZON, nudimo svim zainteresiranim osobama mogućnost uključivanja u besplatan program osposobljavanja za njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba, kako bi stekli potrebna znanja, vještine i kompetencije za profesionalan rad.

Osim pohađanja teoretskih predmeta programa, svim polaznicima osiguravamo pohađanje stručne nastave u domovima za starije i nemoćne osobe na području Zagreba.

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice, minimalni su uvjeti za upis u program osposobljavanja za njegovateljice.

Uz formalne uvjete upisa potrebno je da budući polaznici zadovoljavaju uvjete propisane i EU projektom (provjeriti možete na web stranici kategorija „O projektu – Ciljne skupine“).

Predviđeni početak grupe je u studenom 2019. godine, nakon formiranje grupe od minimalno 10 polaznika.

Provjerite uvjete i iskažite svoj interes putem prijavnice:
https://forms.gle/MiZLnVrJWqY1eF5P8


Obavijest polaznicima programa usavršavanja WEB dizajn o nastavku predavanja nakon ljetne stanke

objavljeno: 2.rujna 2019.

Polaznike programa usavršavanja WEB dizajn, koji su sa pohađanjem programa počeli 06.05.2019. godine, obavještavamo da će nastavak predavanja početi 09.09.2019. godine, prema predviđenom rasporedu predavanja.

Nastava će se i dalje održavati u informatičkoj učionici 55, u popodnevnim satima u razdoblju 16:50-20:05 sati.

Obavijest polaznicima programa usavršavanja Operater na računalima o nastavku predavanja nakon ljetne stanke

objavljeno: 19.kolovoza 2019.

Polaznike programa usavršavanja Operater na računalima, koji su sa pohađanjem programa počeli 14.05.2019. godine, obavještavamo da će nastavak predavanja početi 26.08.2019. godine, prema predviđenom rasporedu predavanja.

Nastava će se i dalje održavati u informatičkoj učionici 55, u popodnevnim satima u razdoblju 16:50-20:05 sati.

Radi održavanja Državne mature (jesenski rok) moguće promjene u rasporedu predavanja

objavljeno: 16.kolovoza 2019.

Radi održavanja ispita Državne mature (jesenski rok) u POU Zagreb, u razdoblju 21.08.-06.09.2019. godine, sve polaznike svih obrazovnih programa u okviru EU projekta OZON, obavještavamo o mogućim promjenama u rasporedu koji se tiču redovnih predavanja i održavanja ispita.

O svim mogućim promjenama polaznici će biti pravovremeno obavješteni putem e-pošte od strane svojih voditelja programa i voditelja projekta, oglasne ploče, web stranice projekta OZON i informatičkog sustava ALBERT.

Obavijest o radnom vremenu Učilišta i Upisnog ureda tijekom srpnja i kolovoza 2019. godine

objavljeno: 5.srpnja 2019.

Obavještavamo sve polaznike obrazovnih programa EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju, kako će u razdoblju 15.07.2019-16.08.2019. godine radno vrijeme Učilište biti od 08:00 do 16:00 sati.

Upisni ured u razdoblju 15.07.2019-16.08.2019. godine neće raditi, a početak rada će biti 19.08.2019. godine, u radnom vremenu 9:00-16:30 sati.

Subotama, nedjeljama i blagdanima zgrada je zatvorena.

Svečana dodjela uvjerenja polaznicima programa osposobljavanja za Elektrozavarivača/icu

objavljeno: 20.lipnja 2019.

Polaznici programa osposobljavanja za Elektrozavarivača/icu 18.06.2019. u 17:00 sati, u prostorijama POU Zagreb primili su uvjerenja o završenom programu koji su marljivo, redovito i kontinuirano pohađali tijekom cijelog period izvođenja.

Polaznicima je uvjerena uručio voditelj programa Bojan Marić, koji im je ujedno i čestitao na uspješno završenom programu osposobljavanja za Elektrozavarivača/icu u okviru EU projekta OZON, te im je predstavio mogućnosti koje imaju sa novostečenim znanjima, vještinama i kompetencijama na tržištu rada. Isto tako, polaznicima je istaknuto kako trenutačno na tržištu rada veliki interes za osobama koje raspolažu znanjima u radu sa različitim postupcima zavarivanja, a REL, koji su polaznici savladali tijekom osposobljavanja, je svakako jedan od tih postupaka. Kako POU Zagreb surađuje sa nizom organizacija, poslodavaca i drugih obrazovnih ustanova, polaznicima je predstavljena mogućnost uključivanja u daljnje besplatne programe u području zavarivanja, točnije MIG-MAG i TIG postupke, koje će imati prilike naučiti u okviru drugih projekata u kojima Učilište sudjeluje.

Kako su pojedini polaznici završili srednje škole strojarskog i elektrotehničkog usmjerenja, iskazali su zanimanje za uključivanje i u drugi jednako zanimljivi obrazovni program u okviru projekta, a radi se o programu usavršavanja Monter/ka fotonaponskih sustava. Predviđeni početak provedbe ovog programa je listopad 2019. godine, o čemu će svi potencijalni polaznici biti pravodobno obaviješteni.

Svim polaznicima želimo puno uspjeha u daljnjem radu, te ih pozivamo na uključivanje u druge besplatne programe EU projekta OZON.

Radi održavanja Državne mature moguće promjene u raspored predavanja

objavljeno: 3.lipnja 2019.

Radi održavanja ispita Državne mature u POU Zagreb, u razdoblju 03.06.-28.06.2019. godine, sve polaznike svih obrazovnih programa u okviru EU projekta OZON, obavještavamo o mogućim promjenama u rasporedu koji se tiču redovnih predavanja i održavanja ispita.

O svim mogućim promjenama polaznici će biti pravovremeno obavješteni putem e-pošte od strane svojih voditelja programa i voditelja projekta, oglasne ploče i web stranice projekta OZON.

Svečana dodjela uvjerenja polaznicima programa osposobljavanja za Vinara/vinogradara

objavljeno: 17.svibnja 2019.

Svečana dodjela uvjerenja polaznicima programa osposobljavanja za Vinara/vinogradara održana je 16.05.2019. u 10:00 sati u prostorijama POU Zagreb.

Prije dodjele uvjerenja polaznicima se obratio voditelj programa Petar Ćurčić koji je čestitao polaznicima na uspješno završenom programu osposobljavanja za Vinara/vinogradara u okviru EU projekta OZON, te im je predstavio mogućnosti koje imaju sa novostečenim znanjima, vještinama i kompetencijama na tržištu rada. Kako su polaznici programa bile odrasle osobe koje već imaju prethodno iskustvo i znanje u području vinogradarstva, vjerujemo kako će im stečena znanja, vještine i kompetencije pomoći u daljnjem razvoju u ovom području (npr. pojedini polaznici imaju svoje OPG-ove na kojima će moći primijeniti stečena znanja i unaprijediti njihov daljnji rad).

Svim polaznicima želimo puno uspjeha u daljnjem radu, te ih pozivamo na uključivanje u druge besplatne programe EU projekta OZON.

Počela druga grupa programa usavršavanja Operater na računalima

objavljeno: 16.svibnja 2019.

Dobrodošlicu drugoj grupi polaznika programa usavršavanja Operater na računalima, 14.05.2019. godine, na uvodnom satu zaželio je voditelj programa Denis Božak. Radi velikog interesa i velikog broja upita za uključivanje u program usavršavanja Operater na računalima, projektni tim POU Zagreb odlučio je pokrenuti novu grupu kojom je omogućio odraslim osobama, u skladu sa propozicijama projekta, stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija s ciljem uključivanja na tržištu rada ili unaprjeđenja svojih trenutačnih radnih okolnosti.

Ovom prilikom voditelj programa je upoznao polaznike sa trajanjem programa (230 sati), obavezama polaznika (redovno pohađanje nastave), i pogodnostima koje program nudi nakon njegovog završetka u vidu stečenih znanja rada na računalu i korištenja MS Office paketa, bez kojeg danas u 21. stoljeću ne možemo aktivno sudjelovati na tržištu rada. Završetkom programa polaznici stječu uvjerenje kojom poslodavcima mogu dokazati znanja rada na računalu.

Nastava za polaznike bit će organizirana u popodnevnim satima, u informatičkoj učionici 55 na novim računalima koji su nabavljeni za potrebe izvođenja informatičkih programa, u razdoblju 17:00-20:00 sati, svaki drugi tjedan, a predviđeno trajanje ljetnog djela je do 05.07.2019. godine. O daljnjem rasporedu izvođenja programa nakon ljetne stanke, polaznici će biti pravovremeno obavješteni putem e-pošte od strane voditelja programa i voditelja projekta.

Svim polaznicima programa usavršavanja Operater na računalima želimo puno uspjeha!

Počela druga grupa programa usavršavanja WEB dizajner

objavljeno: 8.svibnja 2019.

Radi velikog interesa za uključivanje u program usavršavanja WEB dizajner, projektni tim POU Zagreb pokrenuo je novu, drugu grupu u koji su se uključile odrasle osobe koje udovoljavaju propozicijama EU projekta OZON.

Grupa je sa izvođenjem nastave počela 06.05.2019. godine u 17:00 sati kada je održan uvodni sat na kojem je predstavljen EU projekt OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju od strane voditelja projekta, i program usavršavanja WEB dizajner od strane voditelja programa Denisa Božaka.

Voditelj programa je upoznao polaznike sa trajanjem programa (310 sati), obavezama polaznika (redovno pohađanje nastave), i pogodnostima koje program nudi nakon njegovog završetka u vidu stečenih znanja za kojima danas vlada velika potražnja na tržištu rada, a sve češće se pokazuje da polaznici već i tijekom njegovog pohađanja ostvaruju neki vid zapošljavanja (npr. honorarni poslovi), što svjedoči o mogućnostima koje nudi pohađanje i završetak programa WEB dizajner.

Nastava za polaznike bit će organizirana u popodnevnim satima, u informatičkoj učionici 55 na novim računalima koji su nabavljeni za potrebe izvođenja informatičkih programa, u razdoblju 17:00-20:00 sati, svaki drugi tjedan, a predviđeno trajanje ljetnog djela je do 12.07.2019. godine. O daljnjem rasporedu izvođenja programa nakon ljetne stanke, polaznici će biti pravovremeno obavješteni putem e-pošte od strane voditelja programa i voditelja projekta.

Svim polaznicima programa usavršavanja WEB dizajner želimo puno uspjeha!

Obavijest o početku izvođenja praktične nastave programa osposobljavanja za Elektrozavarivača/icu

objavljeno: 22.travnja 2019.

Obavještavaju se polaznici programa osposobljavanja za Elektrozavarivača/icu, kako će prvi dan praktične nastave biti 06.05.2019. u 10:00 sati, u Zavodu za zavarivanje, Ulica grada Vukovara 68.

Mole se polaznici obrazovnog programa da dana 06.05.2019. godine dođu ranije u POU Zagreb, ispred Upisnog ureda u 9:45 sati, kako bi zajedno sa voditeljem programa Denisom Božakom i voditeljem projekta posjetili Zavod, gdje će ih dočekati voditeljica Zavoda, gđa Ankica Perlić i voditelj praktične nastave, koji će dati pregled rada Zavoda.

Uvodni sat će poslužiti za objašnjenje koncepta izvođenja praktične nastave (upoznavanje sa prostorijama Zavoda, pravilima ponašanja u novom radnom okruženju), dogovor voditelja programa, polaznika i zaposlenika Zavoda vezano za raspored održavanja nastave (usklađivanje sa zaposlenim polaznicima koji imaju smjenski rad), te upoznavanje sa REL postupkom zavarivanja koji će savladavati tijekom 90 sati izvođenja praktične nastave.

Podsjećamo polaznike kako će završni ispit biti održan nakon uspješnog završetka praktične nastave.

Svečana dodjela uvjerenja polaznicima programa usavršavanja WEB dizajner i Operater na računalima

objavljeno:5.travnja 2019.

Svečana dodjela uvjerenja polaznicima programa usavršavanja WEB dizajner i Operater na računalima, koji su sa izvođenjem počeli u lipnju 2018. godine, održana je 04.04.2019. u 15:30 sati, u POU Zagreb.

Prije dodjele uvjerenja polaznicima se obratio voditelj programa Denis Božak koji je čestitao polaznicima na uspješno završenim programima usavršavanja Operater na računalima i WEB dizajner, u okviru EU projekta OZON, te im je predstavio mogućnosti koje imaju sa novostečenim znanjima, vještinama i kompetencijama na tržištu rada.

Ono što posebno veseli sve uključene u EU projekt OZON, je to što su pojedini polaznici programa usavršavanja WEB dizajner već tijekom pohađanja predavanja počeli primjenjivati na tržištu rada svoja novostečena znanja na svojim trenutačnim poslovima ili novim projektima u koja su se uključili, a većina polaznika izrazila je želju dalje nastaviti se usavršavati u ovom području.

Polaznici programa usavršavanja Operater na računalima svakako su stekli nova znanja, vještine i kompetencije u području rada na računalu i korištenju MS Officea, jer su uspjeli i zakoračiti u napredna znanja Worda i Excela, što će im puno pomoći u daljnjem radu i traženju posla.

Svečanu dodjelu uvjerenja uveličali su polaznici programa prekvalifikacije za zanimanje Slastičar/ka, koji pohađaju u okviru EU projekt OZON, a koji su za ovaj svečani događaj, kao dio nastavnih aktivnosti, pripremili ukusne slastice, pod mentorstvom profesorice Elizabete Rusak.

Svim polaznicima želimo puno uspjeha u daljnjem radu, te ih pozivamo na uključivanje u druge besplatne programe EU projekta OZON.

Počela nastava programa osposobljavanja za Gerontodomaćina/icu

objavljeno:15.ožujka 2019.

Program osposobljavanja za Gerontodomaćina/icu, sa izvođenjem u okviru EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju, počeo je 11.03.2019. godine u 17:00 sati.

Voditelj projekta predstavio je EU projekt OZON, a voditelj programa Denis Božak predstavio je program (trajanje 160 sati) kojim je predviđeno stjecanja znanja, vještina i kompetencija u jednom od najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj i Europi.

Polaznici će steći kompetencije: prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama, primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

Program će se izvoditi u popodnevnim satima, teoretska predavanja održavat će se u vremenu 17:00-20:00 sati, o čemu su polaznici na prvom satu obavješteni od strane voditelj programa Denisa Božaka, a u skladu sa definiranim rasporedom.

Svim polaznicima programa osposobljavanja za Gerontodomaćina/icu želimo puno uspjeha!

Počela nastava programa osposobljavanja za Njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba

objavljeno:12.ožujka 2019.

Program osposobljavanja za Njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba, sa izvođenjem u okviru EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju, počeo je 11.03.2019. godine u 17:00 sati.

Voditelj projekta predstavio je EU projekt OZON, a voditelj programa Denis Božak predstavio je program (trajanje 500 sati) kojim je predviđeno stjecanja znanja, vještina i kompetencija u jednom od najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj i Europi.

Polaznici će savladati stručno-teorijska znanja o tome kako brinuti o osobnoj higijeni, prehrani i dezinfekciji pokretnih i nepokretnih bolesnika u kući i u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, održavanju čistoće u okolini bolesnika i primjeni dezinfekcijskih sredstava, o transportu i pratnji bolesnika unutar zdravstvene ustanove, o pripremi pribora za sterilizaciju, serviranju hrane i hranjenju pacijenata, provjeri je li osoba uzela potrebne lijekove. Naučit će pratiti znakove pogoršavanja zdravlja bolesnika i kako obavijestiti nadležnog liječnika ili socijalnu službu. Polaznici će naučiti osnove zdravstvene psihologije i kako komunicirati s osobama koje imaju komunikacijska ograničenja.

Program će se izvoditi u popodnevnim satima, teoretska predavanja održavat će se u vremenu 17:00-20:00 sati, o čemu su polaznici na prvom satu obavješteni od strane voditelj programa Denisa Božaka, a u skladu sa definiranim rasporedom.

Svim polaznicima programa osposobljavanja za Njegovatelja/icu starijih i nemoćnih osoba želimo puno uspjeha!

Počela nastava programa osposobljavanja za Vinara/vinogradara

objavljeno:26.veljače 2019.

Programa osposobljavanja za Vinara/vinogradara, 25.02.2019. godine, u 17:00 sati počeo je sa izvođenjem, u okviru EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju.

Na uvodnom satu voditelj projekta Vedran Tomšić predstavio je polaznicima EU projekt OZON, a nastavnik Siniša Marinclin dao je pregled sadržaja programa osposobljavanja za Vinara/vinogradara.

Teorijskom nastavom bit će obuhvaćene slijedeće nastavne cjeline: vinogradarstvo, vinarstvo i podrumarstvo (berba grožđa i primarna prerada, tehnologija i proizvodnja vina, dozrijevanje i njega vina, priprema za tržište, bolesti i mane vina, marketing vina, serviranje i kušanje), zaštita na radu i zaštita od požara. Praktična nastava će uključivati aktivno sudjelovanje u radnom okruženju (vinogradi, OPG-ovi, podrumi i dr).

Program će se izvoditi u popodnevnim satima, teoretska predavanja održavat će se u vremenu 17:00-20:00 sati, o čemu su polaznici na prvom satu obavješteni od strane voditelja projekta, a u skladu sa rasporedom koji je pripremio voditelj programa Petar Ćurčić. Svim polaznicima programa osposobljavanja za Vinara/vinogradara želimo puno uspjeha!

Počela nastava programa osposobljavanja za Elektrozavarivača/icu

objavljeno:19.veljače 2019.

U okviru EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju, sa izvođenjem je 18.02.2019., u 17:00 sati, u prostorijama POU Zagreb, počeo program osposobljavanja za Elektrozavarivača/icu.

U okviru ovog besplatnog programa, polaznici će se upoznati sa REL postupkom zavarivanja, a imat će prilike steći stručno-teorijska znanja iz poznavanja materijala i sredstava rada, što je zavarivanje i osnovne karakteristike zavarivanja, vrste zavarivanja, najčešći metali i legure u zavarivanju, struktura čelika i željeznih materijala, označavanje čelika, legirajući elementi, žilavost, zakaljivost, zavarljivost, predgrijavanje, žarenje, zavarivanje SL, Al i Al legura, Cu i Cu – legura, čelika, austenitnih legura, elektrode - označavanje i svojstva, obložene elektrode, funkcija obloge, pravila pri izboru elektroda, metalurški procesi pri nastajanju zavarenog spoja. Po završetku programa polaznici će biti osposobljeni za rad s električnim lukom, podešavanje struje zavarivanja, te navarivanje i zavarivanje, spajanje i slaganje različitih navara i zavara.

Program će se izvoditi u popodnevnim satima, teoretska predavanja održavat će se u vremenu 17:00-20:00 sati, o čemu su polaznici na prvom satu obavješteni od strane voditelja programa Bojana Marića i voditelja projekta.

Nakon teoretskih predmeta u trajanju 60 školskih sati predviđeno je izvođenje praktične nastave kod poslodavaca u trajanju 90 školskih sati, nakon čega će uslijediti završni ispit.

Svim polaznicima programa osposobljavanja za Elektrozavarivača/icu želimo puno uspjeha!

Otvoreni upisi za program osposobljavanja za poslove Gerontodomaćina/ice

objavljeno: 14.siječnja 2019.

Obavještavamo sve zainteresirane osobe kako su otvoreni upisi za program osposobljavanja za poslove Gerontodomaćina/ice, u okviru EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju.
Ukoliko vas zanima upis u ovaj program, slobodno se možete javiti sa upitom i provjeriti udovoljavate li formalnim uvjetima i uvjetima propisanim EU projektom OZON.
Upise možete doći obaviti svakim radnim danom u Upisnom uredu Učilišta, Ulica grada Vukovara 68, u razdoblju 9:00-17:30 sati.
Prvi dan nastave bit će 11.03.2019. godine, u 17:00 sati, upisani polaznici bit će naknadno obavješteni o učionici u kojoj će se održavati nastava.
Pozivamo sve sadašnje i buduće polaznike da redovito prate web stranicu EU projekta OZON kako bi saznali kada će biti otvoreni upisi za nove besplatne programe obrazovanja u okviru EU projekta OZON.

Otvoreni upisi za program osposobljavanja za poslove Njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

objavljeno: 9.siječnja 2019.

Obavještavamo sve zainteresirane osobe kako su otvoreni upisi za program osposobljavanja za poslove Njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, u okviru EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju.
Ukoliko vas zanima upis u ovaj program, slobodno se možete javiti sa upitom i provjeriti udovoljavate li formalnim uvjetima i uvjetima propisanim EU projektom OZON.
Upise možete doći obaviti svakim radnim danom u Upisnom uredu Učilišta, Ulica grada Vukovara 68, u razdoblju 9:00-17:30 sati.
Prvi dan nastave bit će 11.03.2019. godine, u 17:00 sati, upisani polaznici bit će naknadno obavješteni o učionici u kojoj će se održavati nastava.
Pozivamo sve sadašnje i buduće polaznike da redovito prate web stranicu EU projekta OZON kako bi saznali kada će biti otvoreni upisi za dodatni program osposobljavanja u sektoru zdravstva, gerontodomaćin/ica.

Otvoreni upisi za program osposobljavanja za poslove Vinogradara/ke i Vinara/ke

objavljeno: 18.prosinca 2018.

Radi velikog zanimanja za upis besplatnog programa osposobljavanja za poslove Vinogradara/ke i Vinara/ke, obavještavamo sve zainteresirane polaznike da su upisi u program otvoreni.
Sve zainteresirane osobe mogu se slobodno javiti sa upitom o mogućem upisu programa, provjeriti udovoljavaju li propozicijama, a osobe koje su na listi polaznika mogu doći obaviti formalni upis svakim radnim danom u Upisnom uredu Učilišta, Ulica grada Vukovara 68, u razdoblju 9:00-17:30 sati.
Zbog nadolazećih zimskih blagdana napominjemo kako će Upisni ured u razdoblju 27.12.2018.-11.01.2019. godine raditi u razdoblju 9:00-16:00 sati.
Prvi dan nastave bit će 25.02.2019. godine, u 17:00 sati (polaznici će biti naknadno obavješteni o učionici u kojoj će se održavati nastava).
Pozivamo sve sadašnje i buduće polaznike da redovito prate web stranicu EU projekta OZON kako bi saznali kada će biti otvoreni upisi za nova dva programa osposobljavanja u sektoru zdravstva, njegovateljice i gerontodomaćice.

Otvoreni upisi za program osposobljavanja za poslove Elektrozavarivača/ice u okviru EU projekta OZON

objavljeno: 17.studenoga 2018.

Približava se kraj godine, blizu su zimski praznici, no interes za besplatne programe u okviru EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju, i dalje je prisutan.
Upravo radi velikog interesa polaznika, otvorili smo upis za program osposobljavanja za poslove elektrozavarivača.
Sve zainteresirane osobe mogu se slobodno javiti sa upitom o mogućem upisu programa, provjeriti udovoljavaju li propozicijama, a osobe koje su na listi polaznika mogu doći obaviti formalni upis svakim radnim danom u Upisnom uredu Učilišta, Ulica grada Vukovara 68, u razdoblju 9:00-17:30 sati.
Prvi dan nastave bit će 18.02.2019. godine, u 17:00 sati (polaznici će biti naknadno obavješteni o učionici u kojoj će se održavati nastava).
Pozivamo sve sadašnje i buduće polaznike da redovito prate web stranicu EU projekta OZON kako bi saznali kada će biti otvoreni upisi za nova tri programa osposobljavanja (vinar i vinogradar, njegovateljice i gerontodomaćice).

Prekvalifikacijama kuhar/slastičar/konobar do novih poslovnih izazova i mogućnosti

objavljeno: 17.listopada 2018.

Na kraju glavnog, ljetnog djela ove turističke sezone u Hrvatskoj, svjedočimo brojkama o 19,7 milijuna ostvarenih dolazaka i 106 milijuna noćenja. Kako bi hrvatski turizam povećao uspjeh i brojke, te bio što konkurentniji u 2019. godini, najavljene su investicije u visini milijardu i 50 milijuna eura, koje se najviše odnose na nove i uređenje postojećih hotela, kampova, nautiku i ostale vrste smještajnih kapaciteta.
Isto tako, prepoznati su izazovi s kojima ćemo se susretati, a odnosi se na mlade turiste iz „generacije y“, tzv. milenijalaca, koji se ne zadržavaju dugo na istom mjestu, animiranje novih potrošača (npr. iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine), ponovno buđenje konkurentskih tržišta s nižim cijenama poput Turske, daljnji razvoj i ulaganja u ukupnu turističku ponudu, infrastrukturu i turističke proizvode (zdravstveni, nautički, eno-gastronomski i dr).
Kao jedan od glavnih izazova, ali i problema s kojima će se Hrvatska susresti ne samo u 2019. godini, već i u budućim godinama, je nedostatak adekvatne radne snage u sektoru ugostiteljstva i turizma. Jedan od razloga zbog kojih Hrvatskoj nedostaje kvalificiranih radnika u ovom sektoru, možemo prepoznati u slabom ulaganju u obrazovanje trenutačnih i budućih zaposlenika.
Upravo je EU projekt OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju, omogućio upis više od 30 odraslih polaznika u tri programa prekvalifikacija za kuhara, slastičara i konobara, koji su sa školovanjem krenuli 15.10.2018. godine, s ciljem stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija, kojima će kvalitetno odgovoriti na potrebe tržišta rada u sektoru ugostiteljstva i turizma.
Osim sudjelovanja u obrazovanju u programima prekvalifikacija, vjerujemo kako će većina polaznika tijekom školovanja imati prilike primijeniti svoja novostečena znanja na trenutačnim poslovima, a svakako vjerujemo kako će njihovo trenutačno školovanje utjecati na pronalazak (novih) poslova.
Upravo zbog činjenice što je cjeloživotno učenje i ulaganje u ljudske potencijale među određenim djelom poslodavaca u Hrvatskoj na dosta niskim razinama, EU projekt OZON nudi mogućnost polaznicima prekvalifikacija kuhar, slastičar i konobar, po njihovom završetku stjecanja novih znanja u komplementarnim programima usavršavanja. Tako će kuhari imati prilike usavršiti svoja stečena znanja putem programa usavršavanja za poslove kuhara/ice nacionalnih jela, slastičari putem programa usavršavanja slastičar/ka-specijalist/ica za dijetetske slastice, a barmeni putem programa usavršavanja za poslove barmena/ice.

Besplatan upis u prekvalifikaciju za kuhara, konobara ili slastičara – provjeri uvjete upisa i kreni na uzbudljivo obrazovno putovanje

objavljeno: 15.rujna 2018.

Prema statističkim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u prvih devet mjeseci 2018. godine najviše traženih radnika bilo je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane te djelatnosti trgovine na veliko i malo, ukupno 21.662 radnika, među kojima su najtraženija zanimanja konobar, prodavač, čistač sobar kuhar, kuhinjskih radnika, pomoćnih kuhara, pomoćnih konobara, recepcionara i dr.
Upravo EU projekt OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju nudi mogućnost dodatnog obrazovanja odraslih osoba, koji će moći odgovoriti na potrebe poslodavaca za kvalificiranom i educiranom radnom snagom u sektoru ugostiteljstva i turizma, čime će se doprinijeti većoj i boljoj kvaliteti usluga poslodavaca, a u konačnici će se odraziti i na veće zadovoljstvo samih gostiju.
Programi prekvalifikacija zanimanje/kuhar/konobar mogu upisati odrasle osobe koje imaju završeno minimalno trogodišnju srednju školu, te koje udovoljavaju formalnim uvjetima i uvjetima upisa koji su propisani projektom.
Prvi, uvodni dan sva tri programa prekvalifikacije bit će 15.10.2019. godine, u popodnevnim satima, u prostorijama POU Zagreb, ulica grada Vukovara 68, te se nadamo da ćete upisom u jedan od navedenih programa, ostvariti karijere o kojima ste možda nekada samo maštali.

WEB dizajnom do novih znanja i poslovnih mogućnosti

objavljeno: 15.lipnja 2018.

EU projekt OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju omogućio je odraslim polaznicima (14) sa područja Zagreba i Zagrebačke županije, pohađati program usavršavanja za WEB dizajnera, koji je sa izvođenjem počeo 13.06.2019. godine i izvodi se u informatičkoj učionici, opremljenoj novim računalima kako bi polaznici tijekom 310 sati nastave imati prilike upoznati proces izrade web stranice, alatima koji se koriste prilikom izrade web stranica, te u konačnici sa dodatnim mogućnostima koje WEB dizajneri moraju svladati (npr. prilagodba korisničkog sučelja, korištenje web stranice od strane posjetitelja, analiza posjećenosti).
Nakon uvodnog predavanja o WEB dizajnu, polaznici će učiti HTML-u, pripremi i obradi digitalnih slika, upotrebi i primjeni alata za izradu WEB stranica, vektorskoj grafici i animaciji, proceduralnim i server side jezicima.
Nakon završetka programa usavršavanja za WEB dizajnera, vjerujemo kako će polaznici koji završe ovaj program imati prilike konkurirati za radna mjesta WEB dizajnera koji je jedan od najtraženijih poslova u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Operateri na računalima krenuli sa nastavom u okviru EU projekta OZON

objavljeno: 14.lipnja 2018.

Zadnjih godinu dana svjedočimo intenzivnim raspravama o potrebi za obrazovnom reformom u Hrvatskoj, a kao primjer razloga zbog kojeg je reformu potrebno poduzeti, među ostalim se navodi zastarjeli program učenja informatike u školama, potreba za uvođenjem informatike kao obaveznog predmeta, digitalizacija i opremanje škola modernom informatičkom opremom, te edukacija i priprema učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja škola, koji će svojim učenicima moći ponuditi kvalitetno obrazovanje.
Uzimajući u obzir nisku razinu sudjelovanja odraslih osoba u Hrvatskoj u programima obrazovanja, nedostatna ulaganja u unaprjeđenje obrazovanja odraslih i nedovoljno poticanje odraslih osoba da po prestanku redovnog školovanja dalje nastave sa svojim osposobljavanjem i usavršavanjem, POU Zagreb je putem EU projekta OZON prepoznalo važnost uključivanja odraslih osoba u obrazovne programe iz sektora informacija i komunikacija.
Prva grupa polaznika programa usavršavanja za poslove operatera na računalima, sa prvim predavanjima počela je 12.06.2018. godine, te će imati tijekom 230 sati nastave imati prilike naučiti osnove rada na računalu, ali i unaprijedit i steći napredna znanja u prilikom obrade teksta, izradi tabličnih proračuna, naučit će se koristiti Internetom kao medijem za razmjenu podataka i informacija.
Znanja ovog programa svakako će im pomoći u savladavanju zadataka na trenutačnim i budućim poslovima, jer bez osnovnih znanja rada na računalu, nemoguće je obavljati poslovne zadatke u uredskim uvjetima za koje je potrebno posjedovati znanja za korištenje programi za pisanje i obradu teksta, tablični proračuni i Internet. Polaznici će imati prilike steći pohađati program koristeći se informatičkom opremom koja je ciljano nabavljena u okviru EU projekta OZON za izvođenje programa u sektoru informacija i komunikacija.
Uvjereni smo kako će znanja, vještine i kompetencije koje će polaznici steći pohađajući ovaj program imati prilike primijeniti u realnom okruženju na trenutačnim ili budućim poslovima.

Prvi dan nastave budućih kuhara u okviru EU projekta OZON

objavljeno: 12.lipnja 2018.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, među najtraženijim zanimanjima (u sektoru ugostiteljstva i turizma) ističu se poslovi pomoćni kuhar, kuhinjski radnik i kuhar. Razlog tomu možemo pronaći i u činjenici što je zanimanje za kuhara dijelom vezano uz turističku sezonu, a naročito je visoka potražnja tijekom ljetnih mjeseci na jadranskoj obali i na drugim lokacijama (kontinentalni i seoski turizam). Zadnjih godina, osim ljetnih mjeseci, hrvatski turizam bilježi rast i u razdobljima predsezone i postsezone, te je razumljivo što poslodavci u ovom sektoru traže obrazovane i kvalificirane radnike, koji će svojim znanjima i vještinama moći na najbolji način odgovoriti potrebama hrvatskog turizma.
Djelom i zbog prethodno spomenutih razloga, EU projekt OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju, omogućio je upis odraslih osoba u prvi razred srednje škole za kuhara, koji će u narednih 32 mjeseca imati prilike završiti srednju školu u POU Zagreb.
Svoje srednjoškolsko putovanje polaznici su počeli 11.06.2018. godine (prvi dan nastave) tijekom kojeg će imati prilike naučiti pripremati sve vrste jela, detaljno se upoznati s raznim nacionalnim i tradicionalnim jelima i specifičnim jelovnicima (npr. makrobiotički, vegetarijanski, dijetalni i dr.), primjenjivati svoje znanje u planiranju prehrane, upoznati i obraditi sve vrste namirnica, dekorirati jela. Jednako važna znanja, osim pripreme jela su i organizacijski poslovi koje će budući kuhari imati prilike naučiti, a podrazumijevaju brigu o naručivanju i preuzimanje namirnica, kontroliranje zaliha, bilježenje podataka za dnevni proračun, održavanje čistoće i higijene prostora, organizacija radnog mjesta te sistematično i funkcionalno održavanje skladišta.
Vjerujemo kako će svi upisani polaznici srednjoškolskog programa za kuhara uspješno završiti upisani program, a kako bi uspjeli savladati sve izazove koji biti pred njima u narednih 32 mjeseca obrazovanja, želimo im puno sreće u savladavanju školskih obaveza.

Besplatan program usavršavanja WEB dizajn kojim ćete povećati svoja znanja u izrade web stranica

objavljeno: 18.svibnja 2018.

Kreativni ste, zanimljivih ideja, na početku ste vlastitog poduzetničkog pothvata ili smatrate da svoja kreativna rješenja možete ponuditi i drugima kako bi pokrenuli i održali svoje obrte, poduzeća i projekte, no osjećate da vam ipak nedostaju konkretna znanja u pokretanju i kreiranju vlastite web stranice.
Iskoristite priliku i upišite besplatan program usavršavanja za poslove WEB dizajnera, po čijem ćete završetku moći konkurirati na tržištu rada na kojem je velika potražnja za educiranim WEB dizajnerima.
Planirani početak programa je 13.06.2019. godine, u popodnevnim satima, u prostorijama POU Zagreb, ulica grada Vukovara 68, a udovoljavate li formalnim uvjetima i uvjetima projekta, možete provjeriti na web stranici EU projekta OZON u kategorijama O projektu i Programi/Sektor informacija i komunikacija).
Upišite besplatan program usavršavanja za poslove WEB dizajnera u okviru EU projekta OZON i saznajte zašto je posao web dizajnera jedan od najtraženijih poslova na svijetu.

Provjerite zašto trebate upisati besplatan program Operater na računalima u okviru EU projekta OZON

objavljeno: 16.svibnja 2018.

U 21. stoljeću obavljanje bilo kojeg radnog zadatka nezamislivo je bez znanja rada na računalu, te poznavanje osnova obrade teksta, kreiranja proračunskih tablica, izrade prezentacija i pravilnog korištenja Interneta.
Nepoznavanje rada na računalo u pravilu dovodi do toga da poslodavci na razgovorima za posao, kandidate koji ne raspolažu ovim znanjima, eliminiraju iz procesa selekcije, jer bez znanja rada na računalu ne mogu odrađivati buduće poslovne zadatke.
Kako bi ovakvih situacija bilo što manjem, POU Zagreb putem EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju, nudi mogućnost odraslim osobama upisati program usavršavanja za poslove Operatera na računalima koji nudi mogućnost stjecanja znanja, vještina i kompetencija rada na računalu, obradi teksta, izradi proračunskih tablica i prezentacija, te pravilnoj upotrebi Interneta.
Smatrate kako je ovaj program upravo za vas, putem kojeg možete steći nova znanja rada na računalu, ne gubite vrijeme i provjerite koji su formalni uvjeti i uvjeti projekta (na web stranici OZON-a u kategorijama O projektu i Programi/Sektor informacija i komunikacija), kako biste postali polaznici besplatnog programa usavršavanja za poslove Operatera na računalima, koji počinje 12.06.2018. godine, u prostorijama POU Zagreb, ulica grada Vukovara 68, u popodnevnim satima.
Veselimo se vašem upisu!

Upiši program srednje škole za kuhara i stekni svjedodžbu u jednom od najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj

objavljeno: 16.svibnja 2018.

Zanimanje za kuhara jedno je od najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj, o čemu svjedoči činjenica kako je za 2018. godinu za sektor ugostiteljstva i turizma predviđena mogućnost zapošljavanja 1400 stranih radnika od oko 4600 dozvola na razini cijele države, a samo za ugostiteljske djelatnosti, a pogotovo nedostaje educiranih i sposobnih kuhara.
Prateći potrebe tržišta rada, POU Zagreb u okviru EU projekta OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju nudi mogućnost upisa odraslih osoba (15-65 godina) u srednjoškolski program za kuhara, kojim će u razdoblju 32 mjeseca steći srednjoškolsku svjedodžbu za kuhara, te će na taj način povećati svoju konkurentnost na tržištu rada.
Imate završenu osnovnu školu i smisla za kuhanje, a ukućani i prijatelji hvale vaša gastronomska dostignuća i oslovljavaju vas sa masterchef epitetima, maštate o karijeri kuhara u restoranu, hotelu ili želite pokrenuti svoju ugostiteljsku priču, nema razloga da ne provjerite koji su uvjeti upisa u srednjoškolski program za kuhara, u okviru EU projekta OZON, kojeg provodi POU Zagreb.
Formalne uvjete upisa i uvjete propisane projektom možete provjeriti na web stranici OZON-a u kategorijama O projektu i Programi/Sektor turizma i ugostiteljstva.
Program počinje 11.06.2018. godine, u popodnevnim satima u prostorijama POU Zagreb, ulica grada Vukovara 68.
Veselimo se vašem upisu i budućim ukusnim zalogajima!

U POU Zagreb, 11.05.2018., održana početna konferencija projekta OZON u okviru događanja Dani otvorenih vrata EU projekata

objavljeno: 15.svibnja 2018.

U petak, 11.05.2018. godine, s početkom u 14:00 sati održana je početna konferencija EU projekta »OZON – Obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju« kojeg samostalno, kao korisnik sredstava provodi Pučko otvoreno učilište Zagreb, u okviru ESF Poziva »Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjeren unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti«.
Na početnoj konferenciji, ravnatelj Učilišta Ivan Šutalo predstavio je Učilište i njegovu ulogu u cjeloživotnom učenju i obrazovanju odraslih u Hrvatskoj tijekom 110 godina (osnovano 1907.) s naglaskom na trenutačno djelovanje. Nakon pozdravnog govora ravnatelja, voditelj Odjela za cjeloživotno učenje, razvoj i EU projekte, Tihomir Žiljak predstavio je ulogu Odjela u pripremi i provedbi projekata i njihovu ulogu u redovnoj djelatnosti POU Zagreb, kojom se doprinosi cjelokupnom organizacijskom razvoju Učilišta.
Nakon uvodnog djela voditelj EU projekta OZON, Vedran Tomšić sudionici EU projekta OZON predstavio je statističke podatke i okolnosti Poziva, radi kojih se POU Zagreb odlučilo prijaviti projektu u 2017. godini, kako bi pokušalo utjecati na poboljšanje uključivanja odraslih osoba u programe obrazovanja iz različitih sektora turizma i ugostiteljstva, strojarstva i metalurgije, poljoprivrede, elektrotehnike i računarstva, informacija i komunikacija, zdravstva, te osnovnoškolkog obrazovanja za odrasle.
Nakon uvodnog djela predstavljen je cilj projekta OZON čiji je cilj povećati uključivanje odraslih osoba (120) u nepovoljnom položaju s područja Zagreba i Zagrebačke županije u prioritetne programe obrazovanja, programe prekvalifikacija, usavršavanja i osposobljavanja, radi stjecanja prve i više razine prekvalifikacija i pkrevalifikacije, kako bi povećali razinu znanja, vještina i kompetencija, radi povećanja konkurentnosti na tržištu rada.
Ciljne skupine koje se mogu uključiti u projektne aktivnosti zadane Pozivom su odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja, odrasle osobe s nižim razinama kvalikacija uključujući završen trogodišnje strukovno obrazovanje, odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa OŠ), te dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine, uključujući završeno gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje).
Predstavljeni su i programi koje POU Zagreb nudi u okviru projekta, a to su srednja škola i prekvalifikacija za kuhara, prekvalifikacija za konobara i slastičara, usavršavanje za kuhara specijalistu nacionalnih jela, usavršavanje za barmena, usavršavanje za slastičara specijalistu dijetetskih slastica, osposobljavanje za elektrozavarivača, osposobljavanje za vinogradara i vinara, usavršavanje za montera fotonaponskih sustava, usavršavanje za operatera na računalima i web dizajnera, osposobljavanje za njegovatelja i gerontodomaćicu, te osnovnoškolsko obrazovanje za odrasle osobe.
Voditelj projekta je predstavio i projektne aktivnosti koje je potrebno napraviti u okviru projekta (promocija 15 programa obrazovanja za 120 odraslih polaznika Grada Zagreba i Zagrebačke županije, odabir polaznika za ukljucivanje u programe obrazovanja odraslih, formiranje obrazovnih skupina i provedba obrzovnih programa , nabava opreme za provedbu programa obrazovanja odraslih, evaluacija provedbe programa obrazovanja odraslih, promocija projekta, vođenje projekta), kao i rezultate koje je potrebno postići, a odnose se na uključivanje 120 odraslih osoba u spomenute programe obrazovanja kako bi bili konkurentni na tržištu rada, i ostvarili osobnu zapošljivost.
Početna konferencija EU projekta OZON
Početna konferencija EU projekta OZON
Početna konferencija EU projekta OZON
Početna konferencija EU projekta OZON

Održana provedbena radionica vezano za provedbu projekata financiranih u okviru ESF Poziva „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjeren unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti“

objavljeno: 22.veljače 2018.

U ponedjeljak, 19. veljače 2018. godine, u prostorijama Hotela Central, Branimirova 3, Zagreb, s početkom u 10:00 sati, održala se jednodnevna provedbena radionica za sve korisnike projekata ugovorenih u okviru Poziva UP.03.2.3.02 Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Radionici je prisustvovalo troje zaposlenika POU Zagreb (Renata Hleb, Silvija Mršić i Vedran Tomšić) koji su imali prilike dobiti važne informacije koje se tiču obaveza za Korisnike, informacije o svim aspektima provedbe projekta (upravljanje ljudskim resursima, aktivnostima i proračunom, prikupljanje mikropodataka o pokazateljima, javna nabava, izvještavanje i plaćanja te osiguranje vidljivosti projekta), kao i savjete za uspješnu provedbu projekta.

Održan sastanak projektnog tima OZON – obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju

objavljeno: 2. veljače 2018.

U POU Zagreb, 29. siječnja 2018. godine održan je sastanak projektnog tima u okviru EU projekta OZON – obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju (broj ugovora UP.03.2.3.02.0040) koji će omogućiti odraslim osobama (120) s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije pohađanje 15 obrazovnih programa u različitim sektorima kao što su turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, informacije i komunikacija, strojarstvo i metalurgija, elektrotehnika i računarstvo, zdravstvo, te osnovnoškolsko obrazovanje za odrasle. Članovi projektnog tima upoznati su sa osnovnim informacijama o projektu OZON, elementima projekta, programima obrazovanja koje će se izvoditi tijekom 36 mjeseci provedbe projekta, uključenosti zaposlenika u provedbu projektnih aktivnosti, načinu odabira polaznika koji će biti polaznici obrazovnih programa, opremi koja će se nabaviti iz projekta, te definiranje narednih aktivnosti koji su predviđeni za izvođenje (definiranje vizualnog identiteta projekta, kontaktiranje poslovnih partnera Učilišta, provođenje aktivnosti koje se tiču upravljanja i administracije projekta, i dr). Sudionici sastanka su se dogovorili da će u narednom razdoblju biti u kontaktu kako bi zajednički mogli što bolje pripremiti sve predviđene aktivnosti s ciljem uključivanja budućih polaznika u programe obrazovanja za odrasle osobe u nepovoljnom položaju.
Sastanak projektnog tima u okviru EU projekta OZON
Sastanak projektnog tima u okviru EU projekta OZON

POU Zagreb osiguralo sredstva iz EU fondova za obrazovanje odraslih polaznika iz Zagreba i Zagrebačke županije

objavljeno: 29. siječnja 2018.

U četvrtak, 25. siječnja 2018., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je svečano potpisivanje i uručivanje ugovora u okviru Poziva “Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti” iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Ivan Šutalo potpisao je ugovor za financiranje projekta OZON – obrazovanje odrasle u nepovoljnom položaju u okviru kojeg će se provesti 15 obrazovnih programa za 120 polaznika s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Ukupno trajanje projekta je 3 godine, financiran iz Europskog socijalnog fonda sa 100% bespovratnih sredstava. Verificirani programi obrazovanja koji će biti uključeni tijekom provedbe projekta za 120 polaznika su osnovnoškolsko obrazovanje za odrasle (III.-VI. obrazovno razdoblje istovjetno 5.-8. razreda redovne osnovne škole), program za stjecanje srednje stručne spreme u zanimanju kuhar/ica, program za stjecanje prekvalifikacije u zanimanju kuhar, program za stjecanje prekvalifikacije u zanimanju slastičar/ka, program za stjecanje prekvalifikacije u zanimanju konobar/ice, program usavršavanja za poslove kuhara/ice specijalista nacionalnih jela, program usavršavanja za poslove barmena/ice, program usavršavanja slastičar/ka-specijalist/ica za dijetetske slastice, program osposobljavanja za poslove vinogradara/ke, program osposobljavanja za poslove elektrozavarivača/ice, program usavršavanja za poslove montera/ke fotonaponskih sustava, program usavršavanja za poslove operatera na računalima, program usavršavanja za poslove web dizajnera, program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/cu. Potpisivanjem ugovora za EU projekt OZON – obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju, POU Zagreb kao najveća ustanova za obrazovanje odraslih i kulturu u Hrvatskoj kontinuirano povlači sredstva iz EU fondova, od početka 2000.-ih godina do danas putem programa CARDS, PHARE, TEMPUS, IPA, LLP, Erasmus+, ESF, i dr. Provedbom više od 20 EU projekata POU Zagreb čini jednom od vodećih ustanova za obrazovanje odraslih i kulturu u području EU fondova. Projektom će se povećati uključivanje odraslih osoba u nepovoljnom položaju (naglasak na dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine) s područja Zagreba i Zagrebačke županije u preporučane programe obrazovanja po sektorima i ostale programe prekvalifikacija, usavršavanja i osposobljavanja, u skladu sa preporukama HZZ-a za 2017. godinu, radi stjecanja prve i više razine kvalifikacije i prekvalifikacije, s ciljem povećavanja razine znanja, vještina i kompetencija, i konkurentnosti na tržištu rada. Pratite naše stranice, na kojima će biti objavljeni pozivi svim zainteresiranim osobama (zaposlenim i nezaposlenim) za uključivanje u obrazovne programe POU Zagreb.
Potpisivanje ugovora za EU projekt OZON
Potpisivanje ugovora za EU projekt OZON
Potpisivanje ugovora za EU projekt OZON

Galerija

Potpisivanje ugovora za EU projekt OZON
Potpisivanje ugovora za EU projekt OZON
Potpisivanje ugovora za EU projekt OZON
Sastanak projektnog tima u okviru EU projekta OZON
Sastanak projektnog tima u okviru EU projekta OZON
Početna konferencija EU projekta OZON
Početna konferencija EU projekta OZON
Početna konferencija EU projekta OZON
Početna konferencija EU projekta OZON